تیرماه آخرین مهلت استفاده از قانون بخشودگی جرایم بیمه ای

سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: کارفرمایان تا 10 تیرماه مهلت دارند درخواست خود را برای استفاده از مزایای بخشودگی جرایم بیمه ای به شعب تامین اجتماعی ارائه تا شعب این سازمان نسبت به بررسی میزان بدهی و بخشودگی جرایم آنها اقدام کنند.

کارفرمایان باید دلایل بحران خود را که منجر به عدم پرداخت حق بیمه به این سازمان شده و به تایید وزارت صنعت، معدن، بازرگانی و یا فرمانداری ها و استانداری ها رسیده است، به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند.

قانون بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب شامل کارفرمایان کارگاه های معدنی، تولیدی، خدماتی و صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ چنانچه کارفرمایان توان پرداخت یکجای بدهی را نداشته باشند، می توانند درخواست تقسیط دهند.

در صورت پرداخت نقدی و یا تقسیط بدهی تا حداکثر یک سال، تمام جرایم بیمه ای کارفرما بخشیده می شود و به عبارتی در این حالت، کارفرمایان از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.

کارفرمایان در صورت پرداخت بدهی های معوقه طی ١٨ ماه از بخشودگی معادل ٨٥ درصد، در صورت پرداخت در مدت ٢٤ ماه از بخشودگی معادل ٧٥ درصد، در صورت پرداخت بدهی های معوقه در مدت ٣٠ ماه از بخشودگی معادل ٦٠ درصد و در صورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر طی مدت ٣٦ ماه نیز از بخشودگی معادل 50 درصد جرایم مربوطه برخوردار خواهند شد.